Ethnographia 1890–2014

A Magyarországi Néprajzi Társaság megalakulásával, annak hivatalos értesítőjeként indult a folyóirat 1890-ben, Budapesten. Kezdetben évente tízszer, 1894-től kéthavonta, 1900-tól megint tízszer jelent meg, 1949-től negyedéves lap.
Magyar és egyetemes néprajzi, etnológiai tanulmányokat, megemlékezéseket, társulati híreket közöl. „A társaság e folyóirattal, a mellett, hogy hivatalos értesítést nyújt a társaság tagjainak, mely munkásságának képét tükrözi vissza, egyszersmind a hazai ethnographia tudományos művelésére állandó központot akar teremteni, s az ethnographia művelőit, a kik eddig csak más rokonszakmák folyóirataira voltak utalva, akarja maga köré gyűjteni.
Folyóiratunk általános szellemére nézve a föltétlen tárgyilagosságot, irodalmi formája tekintetében pedig a szakszerűség mellett mindenkor az egyszerű s közérthető előadást fogja szem előtt tartani, s igy szelleme, nyelve és tartalmával egyáltalán oda törekedni, hogy a hazai ethnographia ismereteit mentől szélesebb körben terjeszsze, népszerűsítse, s vele a köztudatot megtermékenyítse.” – írja Réthy László, az első szerkesztő az induló számban.
Későbbi jeles szerkesztői voltak Katona Lajos, Sebestyén Gyula, Solymossy Sándor, Ortutay Gyula, Balassa Iván.

Fontos Technikai Információ

Az adatbázis nyújtotta lehetőségek kihasználásához és a tartalmak helyes megjelenítéséhez az Internet Explorer és az Acrobat Reader programok használatát javasoljuk.

Mozilla Firefox és Google Chrome böngészők használata esetén ki kell kapcsolni a beépített PDF megjelenítőt, és az Acrobat Readert kell beállítani. Útmutató itt

arcanum.hu Súgó Kezdőoldal
[+] info
Kifinomultabb keresés elsajátításához kattintson a súgóra!
Karakterhelyettesítők:
     *: tetszőleges számú,
     !: pontosan egy,
     ?: nulla vagy egy helyett
Operátorok: and, or, not
Szomszédossági keresés:
     3w: maximum 3 szó távolság adott sorrendben
     3n: maximum 3 szó távolság tetszőleges sorrendben