A Vízügyi Közlemények 134 éve

A Vízügyi Közlemények hazánk legrégibb vízügyi szakfolyóirata. 134 évvel ezelőtt, 1879-ben jelent meg jogelődje, a Kultúrmérnöki jelentések. A lapot Kvassay Jenő alapította és szerkesztette a magyar műszaki irodalom ápolása, a vízi munkálatok ismertetése és a velük kapcsolatos tudományos, gyakorlati-mérnöki, közgazdasági, illetőleg jogi kérdések megvilágítása céljából. 11 év után a folyóiratot átnevezték és 1890-tőlVízügyi Közlemények elnevezéssel adták ki.

1879 óta összesen 340 rendes és 22 külön füzet, illetve kötet jelent meg, 58 ezer oldal terjedelemben. Jelentőségét azonban nem ezek a számadatok mérik, hanem a folyóirat tartalma. A lap tanulmányait a magyar vízgazdálkodás célkitűzéseinek megfelelően állították össze úgy, hogy az a vízimérnökök és a vízgazdálkodással foglalkozó egyéb szakemberek széles körű munkájához és a gazdasági szakemberek tevékenységéhez mindenkor hasznos, tapasztalatokra épített tanácsokat adjon. A Vízügyi Közleményekbenmegjelent tanulmányok tárgykörei: hidrológia, hidraulika, hidrogeológia, talajmechanika, vízkémia, amelyek az alaptudományokhoz; az árvízmentesítés és -védelem, vízrendezés és vízszabályozás, szennyvíz-elvezetés és -kezelés, víztisztítás és vízellátás, vízhasznosítás, vízvédelmem, vízépítés, vízgazdálkodás és gazdaságtana, valamint a vízjog, melyek a gyakorlati vízmérnöki tevékenységekhez szükséges ismeretek fejlesztését segítik és szolgálják. Nincs a vízgazdálkodásnak és vízépítésnek olyan ága, amelyekkel a Vízügyi Közlemények ne foglalkozott volna.

A Vízügyi Közlemények megjelenése 1919-1922 és 1924-1927 között szünetelt. 2005 óta – pénzügyi források hiányában – szintén nem jelenik meg (bár abban az esztendőben még a Balaton-különszámmal jelentkezett).

Indul a Vízügyi Közlemények on-line kiadása

A közeljövőben a lap történetében remélhetőleg új fejezet nyílik, újra útjára indul a Vízügyi Közlemények, amely a jövőben digitálisan, on-line folyóiratként jelenik majd meg. Tervezzük, hogy 2014-től évente négy számot adunk majd ki és a kimaradt évek alatt összegyűlt anyagot is közzétesszük utólagosan, évenként egy füzetben.

A folyóirat kiadásának on-line formában történő indítása kapcsán megemlékezünk a Vízügyi Közleményekmegtervezésének, összeállításának és szerkesztésének munkáját egy és negyedszázad alatt végző vízimérnökökről is. Ezt a munkát a vízügyi szolgálat kiváló és lelkes tagjai végezték: Kvassay Jenő (1879–1889 – 11 év), Bogdánfy Ödön (1890–1915 – 26 év),Schmid Ödön (1916–1918 – 3 év), Rohringer Sándor(1923 – 1 év), Kenessey Béla (1928–1935 – 8 év),Németh Endre (1936–1938 – 3 év), Szilágyi Gyula(1939–1941 – 3 év), Pataky Béla (1942–1943 – 2 év),Lászlóffy Woldemár (1944–1958 – 15 év), Ihrig Dénes(1959–1979 – 21 év), Stelczer Károly (1980–2002 – 23 év) és Szlávik Lajos (2003 – ).

A folyóirat kényszerű szünetelése alatt is érkeztek jelzések az olvasóktól, amelyek tükrözték és megerősítették a folyóirat iránti szakmai igényeket. Ezekre is alapozva bízunk benne, hogy a szakma összefogásával és támogatásával újabb termékeny évtizedek elé nézhet a magyar vízügyi szolgálat legrégibb írásos szakmai fóruma. Továbbra is töretlenül kívánjuk szolgálni a folyóirat eredeti célkitűzéseit: a fejlődő magyar vízgazdálkodás legkülönfélébb vízépítési és vízgazdálkodási munkáinak segítését és ismertetését, a vízgazdálkodás tudományos és gyakorlati feladatainak megoldását; összekötő szerepet betölteni a tudomány és a gyakorlat között.

Az on-line megjelentetés első lépéseként honlapunkonminden érdeklődő számára szabadon hozzáférhetővé tesszük a folyóirat csaknem teljes múltbeli állományát, kereshető hasonmás formátumban. (A megjelent számokból egyetlen egy hiányzik: a Kultúrmérnöki jelentések 1882. évi füzete.) A kereshető hasonmások (searchable facsimiles) lényege a kétrétegű Adobe PDF fájl, melyben a felső, látható rétegben az eredeti oldalak szkennelt, facsimile képe látható. Az alsó rétegben az optikai karakterfelismerő programmal, kereshető szövegként digitalizált, a felsőhöz pontosan illeszkedő réteg van. A keresőrendszerrel a teljes szövegállományban kereshetünk. A folyóirat 1879-2000 közötti tartalmáról a név-, földrajzi és tárgymutatót is magában foglaló tartalomjegyzék is tájékoztat.

A Vízügyi Közlemények kiadója a Pro Aqua Alapítvány.

 

2013. szeptember 1.

Szlávik Lajos
a Vízügyi Közlemények szerkesztője

Tartalom