Az MTA Könyvtára 1950 előtti müncheni rendszerű betűrendes katalógusa

Könyvek

A központi olvasóteremben található, ún. "csíkos dobozos" katalógus digitalizált verziója.

Ebben a katalógusban a szerző nélküli műveket - a megszokottól eltérően - címük szerint, a címben az első alanyesetben álló főnév betűrendjében találhatja meg. Tehát pl. "A magyar törvényhozás főbb szabályai" című kiadvány az sz betűnél, szabályai alatt keresendő.

A katalóguslapokon a könyv raktári száma a jobb felső sarokban olvasható. Ez három részből áll: a szakcsoport (pl. Széptud., M.Irod., stb), a méret (O=Oktáv, Qu=Quart, F=Folio) és a sorszám. A raktári kérés leadásakor a kérőlapon ezeket egy sorban kell feltüntetni, pl.: M.Tört.Qu.4256. Ezt az állományrészt külső raktárban őrizzük. A katalóguslapokon esetenként "Beosztva a Régi Könyvek Gyűjteményébe" pecsét található. Ezeket a könyveket a Kézirattárban találja meg.

Kéziratok és levelek

Az MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében őrzött, 1954 előtt feldolgozott kéziratok és levelek két betűrendes (dobozos) cédulakatalógusban kereshetők: külön a kötetes vagy analecta jellegű anyag, és külön a levelezés. Ezek digitalizált változata érhető el itt. A katalóguslapokon a dokumentum raktári száma a bal felső sarokban található. A kéziratokat és leveleket a Kézirattárban lehet kutatni.