Magyar Lettre Internationale 1-100. (1991-2016)

„Az egységes Európának, a piacgazdaságra épülő liberális demokráciának a célkitűzéseit kívánja szolgálni a negyedévi folyóirat, a LETTRE INTERNATIONALE, amelynek első, francia nyelvű kiadását az 1968-as prágai tavasz egyik főszereplője, Antonin J. Liehm indította útjára 1984 nyarán. Olyan eredménnyel, hogy a francia folyóiratot követte a spanyol, az olasz, a német, a szerb, a cseh-szlovák és a horvát kiadás és remélhetjük, hogy még ez év folyamán Koppenhágában megszületik a skandináv, Leningrádban az orosz és Bukarestben a román Lettre Internationale is.


E folyóiratok köréhez csatlakozik a most pályára lépő Magyar Lettre Internationale. E lap mögé a magyar szellemi élet olyan képviselői sorakoztak fel, mint Bácskai Tamás közgazdász, Bacsó Béla filozófus, Esterházy Péter író, Fehér Ferenc politológus, Hanák Péter történész, Konrád György író, Mészöly Miklós író, Mihályi Gábor irodalomtörténész (e lap felelős szerkesztője), Radnóti Sándor esztéta és Tornai József költő. Bíztak abban, hogy ez a hazai folyóiratoktól tartalmában és szerkezetében eltérő lap is segíteni fogja szellemi életünk bekapcsolódását az európai gondolatok áramkörébe.


Mindenekelőtt azzal, hogy interdiszciplináris lapként egyaránt közöl filozófiai, irodalmi, művészeti tanulmányokat és esszéket, interjúkat, szépirodalmat, regényrészleteket, elbeszéléseket, verseket, művészi grafikákat, és e közlésekkel tájékoztatni tudja a magyar szellemi elitet, a lap olvasóit mindazokról a problémákról, elképzelésekről, vitákról, amelyek ma Európa és szélesebb értelemben a művelt világ írástudóit, gondolkodó emberfőit foglalkoztatják. A lap szerkesztőinek meggyőződése: fontos tanulságokkal szolgálhat az a felismerés, hogy New York-tól Dél-Amerikáig, Rómától Moszkváig és Budapestig hasonló gondokkal küzd a ma embere, és egy irányban is keresi a kiutat a hazáját, térségét nyomasztó gazdasági, politikai és morális válságból. Különösen fontosnak ítéljük, hogy a közép-kelet-európai régió Lettre lapjaival szorosabban együttműködve töprengjünk a hasonló történelmi előzményekből fakadó közös kínok, görcsök oldásának módozatain, bízva abban, hogy együttes erőfeszítéssel előbb-utóbb rátalálunk arra a közös nyelvre, amelyen szót értve, végképp elparentálhatjuk a régi gyűlölségeket.” – írták az 1991. májusában induló lap első számának beköszöntőjében.


A folyóirat – részben az anyagi források megcsappanása, részben az alkotói energiák csökkenése miatt – a 2016. tavaszán megjelenő 100. számával befejezte tevékenységét.

MagyarLettre

Tartalom