A Magyar Hidrológiai Társaság kiadványai

A Magyar Hidrológiai Társaság folyóiratairól

A Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) a hidrológia és rokontudományai, azaz a vízzel foglalkozó tudományok és szakterületek művelésére alakult társadalmi, tudományos és szakmai egyesület, amely a Magyarhoni Földtani Társulat 1917-ben alakult Hidrológiai Szakosztályából, és az egykori Magyar Mérnök és Építész Egylet 1866-ban alakult Vízépítési Szakosztályának tagjaiból 1949-ben vált önálló egyesületté. Az MHT születési évének 1917-et tekintjük.

Az MHT története, szervezeti fejlődése során három kiadványt alakított ki és jelentet meg, folyamatosan:

  • Hidrológia Közlöny (1921-től)
  • Hidrológiai Tájékoztató (1961-től)
  • Országos Vándorgyűlések tanulmánykötetei (1979-től)

Kiadványaink teljes publikált anyagának digitális formában kereshető hasonmás formátumban való közzététele Társaságunk életében nagy jelentőségű. Ezek révén biztosítani tudjuk tagjaink, az érdeklődők számára a hazai vízgazdálkodás eredményeinek megismerését, hasznosítását.

A kereshető hasonmások (searchable facsimiles) lényege a kétrétegű Adobe PDF fájl, melyben a felső, látható rétegben az eredeti oldalak szkennelt, facsimile képe látható. Az alsó rétegben az optikai karakterfelismerő programmal, kereshető szövegként digitalizált, a felsőhöz pontosan illeszkedő réteg van. A keresőrendszerrel a teljes szövegállományban kereshetünk.

A HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 93 ÉVE

A Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztálya (az MHT jogelődje) 1921-ben határozta el, hogy önálló folyóiratot indít, a Hidrológiai Közlönyt. Az első évfolyamok kötetei össze is álltak, bár csak 1928-ban jelenhettek meg. A kiadás késése ellenére a folyóirat születését 1921-re datáljuk. Azóta – időnként újabb késedelmekkel, sőt, egyes kötetek (az 1944. évi II., az 1945. és az 1951 éviek) mintegy két évtizedes átmeneti hiányával, de későbbi pótlásával – a folyóirat mind a mai napig megjelent és folyamatos sorozatot alkot. Így a lap jelenleg a 93. évfolyamánál tart. 1947-ig évenként egy (néha két) kötetben, 1952-ig évente 3-6-szor, 1952-től kéthavonként, ezen belül 1964-1983. között havonta jelent meg.

Az első kilenc évfolyam felelős szerkesztője Zeller Tibor, a Magyarhoni Földtani Társulat titkára volt. 1929-től 1932-ig ezt a feladatot Papp Ferenc (akkori műegyetemi tanársegéd, későbbi geológia professzor, 1958-60. között az MHT elnöke) látta el. 1932-1947. között a lap megjelentetésében közreműködött pl. Schafarzik Ferenc, Vendl Aladár, Viczián Ede, Rohringer Sándor, Vitális Sándor, Rehák Ilona és sokan mások. Az 1947. évfolyam a folyóirat külső megjelenésében, stílusában, érdeklődési körében is korszakváltást jelentett, amelyet az új és tevékenyen újító szerkesztő, Salamin Pál hajtott végre 1947-1949. között. 1948-ban Mosonyi Emil is közreműködött a szerkesztésben. 1952-től a hazai hidrológiai tudományok olyan neves személyiségei jegyezték felelős szerkesztőként, főszerkesztőként a lapot, mint Kovács György (1952-1959), Öllős Géza(1959-1986), Szöllősi-Nagy András (1986-1989) és 1990-től, 23 év óta folyamatosan, jelenleg is Vágás István. Kiemelkedő érdemei voltak a lap megjelentetésében Békési Jánosnak, aki 1952-től a 2010-ben bekövetkezett haláláig, 58 éven át látta el a technikai szerkesztő feladatait. Az 1950-es évektől működik a lap mellett szerkesztő bizottság is, amelynek elnökei voltak: Vitális Sándor (1956-1960), Papp Ferenc(1961-1968), Rónai András (1969-1985) és 1986 ótaÖllős Géza.

A Hidrológiai Közlöny az elmúlt több mint kilenc évtizedben a hazai vízgazdálkodás, hidrológia és rokontudományai történéseinek, fejlődésének hiteles követője volt; a megjelent több ezer tanulmány, emlékezés, beszámoló, könyvismertetés és más közlemény teljes körűen bemutatja a szakma eredményeit és megoldandó gondjait.

A közeljövőben a lap történetében új fejezet kezdődik – a Társaság egyéb folyóirataival együtt – a Hidrológiai Közlöny is digitálisan, on-line folyóiratként jelenik majd meg.

Az on-line megjelentetés első lépéseként honlapunkonminden érdeklődő számára szabadon hozzáférhetővé tesszük a folyóirat teljes, hiánytalan múltbeli állományát, kereshető hasonmás formátumban.

A HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 52 ÉVE

52 éve, 1961. május 18-án jelent meg a Magyar Hidrológiai Társaság kiadványának, a Hidrológiai Tájékoztatónak az első száma. A kezdeményezés még 1960 nyarán dr. Papp Ferenctől, a Társaság akkori elnökétől származott. Ekkor kapta a felkérést dr. Vitális György^ egy hidrológiai tárgyú időszakos kiadvány szerkesztésére. A Társaság akkori elnöke, az első szerkesztő bizottság csapata és a felkért főszerkesztő alapos előkészítő munkát végzett: a kezdeményezés időtállónak bizonyult és a kiadvány 52 éve folyamatosan megjelenik.

Társaságunk Alapszabályának preambuluma rögzíti: „A Társaság a hidrológia és rokontudományai, azaz a vízzel foglalkozó tudományok és szakterületek művelésére alakult társadalmi, tudományos és szakmai egyesület.” AHidrológiai Tájékoztató maradéktalanul megfelel az MHT alapszabályának: fogadja és közzéteszi a vízzel foglalkozó tudományok és szakterületek teljes spektrumára vonatkozó tanulmányokat, közleményeket, hozzászólásokat, híreket, méltatásokat, megemlékezéseket. Ma is időtállónak bizonyul aHidrológiai Tájékoztató célkitűzése, amelyet a főszerkesztő a fél évszázada megjelent első szám Beköszöntőjében fogalmazott meg: „Tájékoztatónk nemcsak az elmélet és a gyakorlat, azaz a tudományos érdeklődésű szakemberek és főleg a kivitelezési munkákban dolgozó tagtársak között kíván kapcsolatot teremteni, hanem elsősorban társadalmi és egyesületi téren szeretné hézagpótló szerepét betölteni.”

A Hidrológiai Tájékoztató a magyar hidrológia és a rokontudományok egész területéről folyamatosan közzéteszi azokat a tudományos és gyakorlati eredményeket, amelyek a napi munka szempontjából a szakterületen dolgozók érdeklődésére igényt tartanak. A folyóirat megemlékezik a hidrológia és a rokontudományok magyar úttörőiről, felhívja a figyelmet az előkészületben levő és újonnan megjelent kiadványokra, szakirodalmi művekre. Az írások túlnyomó része forrásértékű a vízgazdálkodás szakmatörténete, valamint a Társaság története szempontjából.

A folyóirat rendszeresen közzéteszi a Társaság nagy hagyományú ifjúsági szakmai pályázatain, a középiskolásoknak meghirdetett Sajó Elemér pályázaton, valamint a Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázaton nyertes munkákból készült cikkeket és ezzel az első publikációs lehetőséget biztosítja fiatal tagjainknak, vagy éppen jövendőbeli tagtársainknak.

A Hidrológiai Tájékoztató nemcsak hírlevél. A benne megjelenő írások legtöbbje a gyakorlatban közvetlenül alkalmazható ismereteket és eredményeket tartalmaznak. A Tájékoztató tartalma egyre inkább tükrözi azt, hogy a Magyar Hidrológiai Társaság a vízgazdálkodási feladatok megoldásával foglalkozó minden szak- és tudományterület szakembereinek és kutatóinak egyesülete.

1961 márciusától 2012-ig a folyóirat 76-szor jelent meg (a kezdeteknél évente három, majd két szám készült). Az eddigi 76 szám mintegy 5600 oldal terjedelemben, több mint 240 ezer példányban jutott el tagjainkhoz.

A Tájékoztatóban megjelent tanulmányok, cikkek, ismertetések és hírek kb. 60%-át felkérésre írják, 40% a szerzők kezdeményezése alapján születik meg. Stabil szerzőgárdára számíthatunk és annak ellenére, hogy a cikkekért díjazást nem tudunk adni, mindig bőven vannak közlésre szánt és arra alkalmas anyagok.

Külön is ki kell emelni dr. Vitális György példátlan főszerkesztői tevékenységét: az első számtól kezdve, 53. éve fáradhatatlanul, önfeláldozóan szerkeszti és szervezi a folyóirat megjelenését. A Hidrológiai Tájékoztatóegybeforrott személyével.

A közeljövőben a lap történetében új fejezet kezdődik – a Társaság egyéb folyóirataival együtt – a Hidrológiai Tájékoztató is digitálisan, on-line folyóiratként jelenik majd meg.

Az on-line megjelentetés első lépéseként honlapunkonminden érdeklődő számára szabadon hozzáférhetővé tesszük a folyóirat teljes, hiánytalan múltbeli állományát, kereshető hasonmás formátumban.

AZ ORSZÁGOS HIDROLÓGIAI VÁNDORGYŰLÉSEK

A Magyar Hidrológiai Társaság 1979. május 17-18-án Keszthelyen tartotta első Országos Vándorgyűlését. Két évre rá Pécsen volt a II. Vándorgyűlés, majd évente került megrendelésre és vált hagyományossá legjelentősebb rendezvényünk. A 2013. évi XXXI. Vándorgyűlést Gödöllőn tartottuk.

I. Keszthely 1979. május 17-18.
II. Pécs 1981. július 1-2.
III. Debrecen 1982. június 23-25.
IV. Győr 1983. június 29-30.
V. Szarvas 1984. július 4-6.
VI. Hévíz 1986. június 17-19.
VII. Salgótarján 1987. július 9-11.
VIII. Nyíregyháza 1989. július 6-7.
IX. Székesfehérvár 1991. június 26-27.
X. Szeged 1992. szeptember 7-8.
XI. Szombathely 1993. szeptember 13-14.
XII. Siófok 1994. május 17-19.
XIII. Baja 1995. július 4-6.
XIV. Sopron 1996. május 21-24.
XV. Kaposvár 1997. július 9-10.
XVI. Kecskemét 1998. július 8-9.
XVII. Miskolc 1999. július 7-8.
XVIII. Veszprém 2000. július 5-6.
XIX. Gyula 2001. július 4-5.
XX. Mosonmagyaróvár 2002. július 3-4.
XXI. Szolnok 2003. július 2-3.
XXII. Keszthely 2004. július 7-8.
XXIII. Nyíregyháza 2005. július 6-7.
XXIV. Pécs 2006. július 5-6.
XXV. Tata 2007. július 4-5.
XXVI. Miskolc 2008. július 2-4.
XXVII. Baja 2009. július 1-3.
XXVIII. Sopron 2010. július 7-9.
XXIX. Eger 2011. július 6-8.
XXX. Kaposvár 2012. július 4-6.
XXXI. Gödöllő 2013. július 3-5.

 

A 31 vándorgyűlés résztvevői összesen 214 szekcióban vitatták meg a hazai vízgazdálkodás – az adott évben legfontosabbnak minősített – problémáit, feladatait. Az elhangzott előadásokból készített, összesen több ezer dolgozat két és fél évtizeden keresztül nyomtatott kötetekben, az utóbbi néhány évben pedig digitálisan, CD lemezen jelent meg.

Összegyűjtöttük ezt a hatalmas szakmai kincset és minden érdeklődő számára szabadon hozzáférhetővé tesszük a vándorgyűlések múltbeli állományát, kereshető hasonmás formátumban. A még hiányzó kiadványokat, kiadvány-részeket rövidesen pótoljuk és az anyagot teljessé tesszük.

2013. szeptember 1.

Dr. Szlávik Lajos
a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke
www.hidrologia.hu

Tartalom